SOS Belastingen

Zaterdag 15 en zaterdag 22 juni komen fiscalisten van de Federale Overheidsdienst Financiën naar Wijnegem.
Iedereen die vragen heeft over het invullen van zijn of haar belastingbrief, wordt gratis geholpen. U kan de stand terug vinden terugvinden ter hoogte van inkom 14 (niveau -1). 
 
Mensen die gebruik willen maken van deze gratis dienstverlening, brengen best volgende zaken mee:
- elektronische identiteitskaart met pincode
- loonfiches, attesten en het aanslagbiljet van het voorgaande jaar
- bedrag van het kadastraal inkomen
- bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (bv. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan bepaalde instellingen, kosten voor kinderopvang, enz.)
 
Mensen die gehuwd of wettelijk samenwonend zijn, brengen best ook de elektronische identiteitskaart en de PIN-code van hun partner mee.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt